intibâk


intibâk
(A.)
[ قﺎﺒﻄﻥا ]
uyum.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • intibak — is., Ar. inṭibāḳ 1) Çevreye veya bir duruma uyma, uyum sağlama 2) esk. İki şeyin ölçülerinin birbirini tutması Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller intibak etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İNTİBAK — (Bak: İntıbak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İNTIBAK — (Tıbk. dan) Uygun olmak, muvâfakat. Mutabık, mümâsil ve muvâfık olmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • intibak etmek — uymak, alışmak Acemi gelin yeni hayata intibak edebilmek için roman okurdu. A. Gündüz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • MUNTABIK — İntibak eden. Birbirine uyan. Uygun …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İNTIBAKAT — (İntıbak. C.) Uygun ve münasib gelmeler. Mutabık gelmeler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • alışmak — e 1) Bir işi tekrarlayarak kolaylıkla yapabilmek Muhtaç değiliz ama ben çalışmaya alıştım. E. İ. Benice 2) Yadırgamaz duruma gelmek Havaya alışmak. Bulunduğu çevreye alışmak. 3) Uyar duruma gelmek, uygun gelmek, intibak etmek Bu mesleğe alışmış… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mahvolmak — nsz, Ar. maḥv + T. olmak 1) Yok olmak Bu derece intibak kabiliyeti, tekâmül kuvveti olan dinamik bir millet olmasak mahvolurduk. O. S. Orhon 2) Bozulup yararsız duruma gelmek 3) Onulmaz duruma gelmek 4) Boşa gitmek, heba olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • uyarlamak — i, e 1) Birbirine herhangi bir bakımdan uyar duruma getirmek, intibak ettirmek 2) Edebî eserleri, sinema, tiyatro, radyo ve televizyonun teknik imkânlarına uygun duruma getirmek, adapte etmek 3) Bir yabancı eseri, kişi ve yer adlarını… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • uyma — is. Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk Bu karşılaştıklarına uyma yeteneği, en çok kocasıyla ilişkilerinde görünüyordu. N. Cumalı …   Çağatay Osmanlı Sözlük